DDD přípravky/Ostatní/Literatura   (22 položek)
Kód Název výrobku Jednotka Klasifikace
441703 ATLAS BROUKŮ
ks   
441704 ATLAS HMYZU
ks   
441705 ATLAS MOTÝLŮ
ks   
633921 KALENDÁŘ ŠETRNÉ OCHRANY ZAHR.ROSTLIN
ks   
110074 OCHRANNÁ DEZINFEKCE MELICHARČÍKOVÁ
ks   
110076 PUBL.: Hlodavci v zem. a lesn.praxi
ks   
110111 PUBL.: HOUBY (Průvodce přírodou)
ks   
100046 PUBL.: Metodika-ovoce,zelenina,réva
ks   
110108 PUBL.: PŘEHLED PŘÍPRAVKů NA OCHRANU ROSTLIN
ks   
110073 PUBL.: PŘÍRUČKA DEZINSEKCE A DERATIZACE (V.Rupeš)
ks   
110201 PUBL.: PŘÍRUČKA VETER. DEZINF. (J.Škaloud)
ks   
110203 PUBL.: ST. METOD. OCHR. DERATIZACE
ks   
110109 PUBL.: SVĚT ROSTLIN (Velký průvodce přírodou)I
ks   
110110 PUBL.: SVĚT ZVÍŘAT (Velký průvodce přírodou)I
ks   
110202 PUBL.: TOXIK. A PRVNÍ POMOC (J.Fridrichovská)
ks   
110083 PUBL.: TOXIKOLOGIE (Čes.spol.rostlinolékařská)
ks   
110084 PUBL: SPRÁVNÁ PRAXE A OTÁZKY (Čes.spol.rostlinolékařská)
ks   
441817 RUPEŠ : JAK PROTI ŚKUDCUM
ks   
400101 Sbírka škůdců - skladištní škůdci
ks   
400100 Sbírka škůdců - švábovití
ks   
441702 Stejskal : Červotoči.moli
ks   
441816 Stejskal : Jména škůdců
ks