Služby/Půjčovna
CENÍK PŮJČOVANÉHO
(cena při půjčení na 24 hodin)

Aplikační technika Vratná záloha Půjčovné
Odchytová past KNESS   2 000,00 Kč   150,00 Kč  
Ruční postřikovač 3,5 - 7lt - Tecnoma   1 000,00 Kč   100,00 Kč
Ruční zádový postřikovač 12lt - Tecnoma   2 500,00 Kč 150,00 Kč
Elektrický zádový postřikovač 15lt - Maruyama MS012   7 000,00 Kč 400,00 Kč
Motorový zádový postřikovač 20lt - Maruyama MS057  10 000,00 Kč 600,00 Kč
Aerosolový generátor - Igeba TF 35 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč
ULV aplikátor Neburotor 15 000,00 Kč 600,00 Kč
ULV aplikátor Unipro 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč
ULV aplikátor U15E 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Motorový agregát Maruyama MS253 + naviják 100m hadic 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Lisovací kleště na lanka 1,5 – 2 mm 1 000,00 Kč 100,00 Kč
Štípací kleště na lanka 1 000,00 Kč 100,00 Kč
Vázací kleště STANLEY 1 500,00 Kč 200,00 Kč

Ceny nájemného jsou bez DPH 20%.

Pro naše stálé zákazníky poskytujeme 50% slevu na půjčovném. Podmínkou je prokázaná bezdlužnost. DDD Servis si vyhrazuje učinit výjimku.


 Řád půjčovny 

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného v zápůjční smlouvě jsou bez DPH 20% za jednotku /24hod,mm,/dle ceníku pronajímatele.
Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

  • byl starší 18-ti let
  • předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie), nebo je stálým zákazníkem DDD Servisu spol. s r.o.
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí. DDD Servis si vyhrazuje v tomto bodě dovoluje učinit výjimku. 

Technický stav půjčovaného nářadí je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem ,případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání,se uvedou na výpůjční smlouvu.
  Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním osobních ochranných pomůcek. 

 Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky).
 V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.
 Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.
 Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
 V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extremní namáhání ( týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

UPOZORNĚNÍ

Prosíme zákazníky, aby si při vracely postřikovače vypláchnuté a vyčištěné.